Fakta om lockout

En lockout er arbejdsgivernes mulighed for at foretage et modtræk i en strid med arbejdstagerne. Når en arbejdsgiver lockouter...