Reglerne for e-cigaretter strammes

De elektroniske cigaretter vinder mere og mere frem herhjemme. Op mod 300.000 danskere har nu valgt at skifte fra klassiske tobakscigaretter til det elektroniske alternativ. Ideen med disse elektroniske cigaretter er, at det skal blive muligt at få den fulde rygeoplevelse uden at skulle udsætte sig selv for de op mod 4000 sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer, der findes i de typiske tobakscigaretter.

Forskningen på området er stadig mangelfuld, men der er indtil videre intet, der tyder på, at de elektroniske cigaretter skulle være nær så skadelige som deres tobaksfyldte slægtninge. Desuden er de elektroniske cigaretter i det lange løb billigere end tobakscigaretterne, og de kan også fungere som medhjælper i kampen for et rygestop.

De almindelige cigaretter bliver presset af e-cigaretterne

De almindelige cigaretter bliver presset af e-cigaretterne

Disse argumenter har fået så mange danskere til at skifte til de elektroniske cigaretter, at markedet stort set er eksploderet. Der findes nu et utal af forhandlere landet over, og e-cigaretterne er også let tilgængelige på diverse internetsider. Men faktisk har salget af de elektroniske cigaretter indtil nu ikke været lovreguleret. Og det har derfor været muligt for alle at få adgang til de elektroniske cigaretter – endda selv for mindreårige. Dette har fået regeringen til at reagere, og de har nu valgt at lægge op til en stramning af lovgivningen på området ved at sidestille de elektroniske cigaretter med tobakscigaretterne. Og som det ofte er med nye lovforslag, har også dette lovforslag fået både fortalere og modstandere.

Hvad indebærer dette lovforslag?

Forslaget lyder på, at de elektroniske cigaretter lovmæssigt skal sidestilles med tobakscigaretterne. Dette indebærer, at de elektroniske cigaretter ikke længere kan blive solgt til børn og unge under 18 år, og at der må ikke ryges på offentlige steder, hvor anden rygning også er forbudt.

Hvad er argumenterne for og imod?

Dem, der taler for at gennemføre lovforslaget, har blandt andet argumenteret for, at også de elektroniske cigaretter udsender partikler i luften, som kan indhaleres af omkringværende mennesker, som ikke selv ryger. Derfor mener de ikke, at elektroniske cigaretter skal være lovlige at ryge på offentlige steder.

Der er desuden mange, der især er glade over, at cigaretterne ikke længere vil kunne sælges til mindreårige, da man er bange for, det ville kunne udsætte børn og unge for en sundhedsfare, som de ikke selv er klar over. Samtidig er der også blevet argumenteret for, at det de frie salg vil lære de mindreårige, at det er okay at ryge, hvor ved de så måske senere vil bevæge sig videre til at ryge tobakscigaretter senere i livet.

Lovforslaget har dog også dets modstandere, som hovedsageligt består af e-cigaretrygerne. De argumenterer nemlig for, at de elektroniske cigaretter slet ikke er lige så usunde som de tobaksfyldte, og at det derfor ikke er rimeligt at sidestille dem, når de sundhedsmæssigt har store forskelle.

Dansk e-Damper Forening, DADAFO, kæmper en hård kamp for at fremføre deres synspunkter omkring e-cigaretterne. Og de er oppe mod nogle temmelig stærke kræfter i form af giganterne fra den etablerede tobaksindustri. Det er en svær kamp. Men man fornemmer, at DADAFO nyder stor og bred opbakning fra flere sider.

Mange forhandlere rammes af regelændringer

Frank Eskelund Christensen fra smartsmoke.dk er en af de mange forhandlere af e-cigaretter på nettet, som uden tvivl vil mærke, hvis reglerne på området ændres og strammes. Det vil eksempelvis fremover blive nødvendigt at tjekke alderen på dem, som handler e-cigaretter og formentlig vil flere andre regler også skulle håndhæves. Frank Eskelund Christensen mener dog ikke, at disse specifikke regler bliver noget problem at håndtere, men er mere bange for, at den traditionelle tobaksindustri vil sætte sig så tungt på markedet, at e-cigaretterne ikke længere vil udgøre et reelt og sundere alternativ til de almindelige cigaretter.

 

Kommer lovforslaget om regulering af e-cigaretterne igennem, vil det komme til at få mange konsekvenser for e-cigaretrygerne, da de indtil nu har haft mulighed for at ryge hvor end de ville. Træder lovændringen i kraft, vil dette blive reduceret kraftigt og blandt andet afskære dem for at ryge på flere arbejdspladser, på cafeer og restauranter samt diverse offentlige institutioner. Bliver lovændringen vedtaget, vil den efter al sandsynlighed træde i kraft den 1. november 2015.

 

The following two tabs change content below.

Palle Larsen

Palle Larsen er freelance skribent med kompetencer indenfor et bredt spektre af emnefelter.

Nyeste indlæg af Palle Larsen (se alle)

Disclaimer
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *